LA SOBIRANA SCCL, compleix amb totes les garanties legals establertes per protegir la privacitat de les seves dades personals. Tractarem les teves dades personals de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, i sempre tindrem en compte la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives (Art. 5.1.f RGPD).

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ RESUM SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable LA SOBIRANA, SCCL.
Finalitat Enviar informació relativa als nostres serveis o activitats.
Legitimació Consentiment de la persona usuària mitjançant petició expressa o signatura de document.
Destinataris No es podran comunicar a cap altra entitat
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets que es detallen en la política de privacitat a info@lasobirana.cat

LA SOBIRANA SCCL es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-les amb confidencialitat i, a aquests efectes, ha adoptat les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accès no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable a l’Estat espanyol en cada moment.

LA SOBIRANA SCCL es compromet a garantir el dret a l’oblit, el dret a la portabilitat i el dret a la limitació del tractament de les dades personals facilitades pels seus clients, siguin empreses o particulars.

LA SOBIRANA es compromet a:

Per a què utilitzem les dades facilitades?

Per a poder-vos enviar informació relativa als nostres serveis si ens ho han sol·licitat expressament.

Tractarem les seves dades personals de forma confidencial per tal de gestionar la seva relació amb l’entitat LA SOBIRANA SCCL . En cap cas cedirem les seves dades personals a tercers sense el seu consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per dur a terme la gestió de la seva relació amb l’entitat, i en tot cas, quan finalitzi la relació per un màxim de 6 mesos.

Estrictament per a la gestió de les seves dades LA SOBIRANA SCCL podrà emprar programari que pot guardar-les en els EUA. Aquesta transferència està emparada en l’Escut de Privacitat EU – EUA.

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si és el cas, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 2016/679, per correu electrònic a  info@lasobirana.cat