AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari. Informació general sobre als efectes previstos en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

  1. Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts.

L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, el present document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de la LA SOBIRANA, SCCL o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Document Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la LA SOBIRANA, SCCL, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a

no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

De conformitat amb el que es disposa anteriorment, l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en el lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Document Legal, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals,

segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a la pàgina web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, dels Serveis i/o dels Continguts.

En concret, la utilització dels arxius fotogràfics i d’àudio/video de la Sala de Premsa de la LA SOBIRANA, SCCL estan subjectes a les següents condicions: Queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials i/o la seva posterior distribució. Les imatges i recursos audiovisuals aquí disponibles són per a ús exclusiu dels mitjans de comunicació i per a finalitats merament informatives, sempre que se citi la seva procedència. Queda, per tant, prohibit la seva ocupació per il·lustrar activitats, productes o esdeveniments d’altres companyies. Les entitats relacionades amb la LA SOBIRANA, SCCL es reserven el dret de retirar el permís d’ús de qualsevol d’aquestes imatges o arxius d’àudio/video quan estimi que s’estan destinant a finalitats que danyen d’alguna manera els seus interessos.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i la web de la LA SOBIRANA, SCCL (d’ara endavant, l’Hipervincle) hauran de complir les condicions següents, sempre prèvia autorització:

  1. Drets de propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial de la LA SOBIRANA, SCCL, de les entitats relacionades, i de qualsevol un altre tercer. L’ús o la concessió d’accés a la pàgina Web no comporten l’atorgament de dret algun sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’utilitzin en la mateixa.

L’usuari podrà descarregar-se la pàgina web en la seva terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap fi comercial, per la qual cosa no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut de la web amb finalitats públiques o comercials.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de la LA SOBIRANA, SCCL, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquest Document Legal, cap dels drets d’explotació o qualssevol altre que existeixin o

puguin existir sobre els Continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc web.

  1. Durada del servei

La LA SOBIRANA, SCCL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web. Quan això sigui raonablement possible, la LA SOBIRANA, SCCL advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web. La LA SOBIRANA, SCCL tampoc garanteix la utilitat del Lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L’accés a la web de la LA SOBIRANA, SCCL té una durada indefinida; no obstant això, la LA SOBIRANA, SCCL es reserva el dret de suspendre sense previ avís l’accés als Usuaris que, al seu judici, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més la LA SOBIRANA, SCCL es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la web al públic en general, limitant-ho únicament a usuaris o grup d’usuaris concrets a través del lliurament d’una contrasenya d’accés del qual seran responsables.

  1. Exclusió de responsabilitat

La LA SOBIRANA, SCCL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en

els continguts de la pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la web.

La LA SOBIRANA, SCCL exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de

qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

  1. Ús de cookies

La LA SOBIRANA, SCCL podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’Usuari permetent el seu reconeixement. No obstant això l’Usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep.

  1. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que es disposa pel Reglament 2016/679 del Parlament

Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, la web de la LA SOBIRANA, SCCL, informarà prèviament a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, conforme al previst en l’article 30 del RGPD.

A través dels formularis disponibles a la web es recopilarà la informació personal, mitjançant la marcació de la casella o checkbox corresponent, l’usuari acceptarà expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractats amb la finalitat per la qual se li sol·licitin.

  1. Legislació i fur

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competents els  tribunals de Madrid, als quals l’Usuari se sotmet expressament.